Pts

1 2 3
Alexander Skrebnev 7 12 5
Tyinchtyik Turabekov 11 14 11

事件

 • 赛局1首先获得3 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局1首先获得5 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局1首先获得7 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局1首先获得9 - Tyinchtyik Turabekov
 • 第1局 - Tyinchtyik Turabekov以7-11获胜
 • 第1局后得分 - 7-11
 • 赛局2首先获得3 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局2首先获得5 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局2首先获得7 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局2首先获得9 - Alexander Skrebnev
 • 第2局 - Tyinchtyik Turabekov以12-14获胜
 • 第2局后得分 - 12-14
 • 赛局3首先获得3 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局3首先获得5 - Alexander Skrebnev
 • 赛局3首先获得7 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局3首先获得9 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 3 - Tyinchtyik Turabekov won 5-11
 • Score After Game 3 - 5-11