Orawan Paranang

波蘭公開賽 女子 10/16 14:30 - Orawan Paranang v 茲德娜•布拉什科娃 17-18
德國公開賽 女子 10/10 16:20 5 佐藤瞳 v Orawan Paranang 4-0
德國公開賽 女子 10/09 16:15 - 妮娜•米特海姆 v Orawan Paranang 2-4
瑞典公開賽 女子 10/01 15:50 - Orawan Paranang v 王一迪 0-4
泰國公開賽 女子 05/25 11:35 - Orawan Paranang v Honoka Hashimoto 8-10
泰國公開賽 女子 05/25 05:30 - Hsiu-Ting Yu v Orawan Paranang 6-6
泰國公開賽 女子 05/24 09:40 - Yu-Chiao Huang v Orawan Paranang 9-10
泰國公開賽 女子 05/24 04:25 - Dagyeong Lee v Orawan Paranang 7-11
克羅地亞公開賽 女子 05/16 12:40 - 伊麗莎貝塔∙薩瑪拉 v Orawan Paranang 4-2
斯洛文尼亞公開賽 女子 05/10 09:30 - Yumeno Soma v Orawan Paranang 4-1
世界錦標賽 女子 04/21 17:15 - Orawan Paranang v Auguste Melaikate 4-0
Qatar Open XD 05/18 13:00 1 Saki Shibata v Orawan Paranang 3-0
Qatar Open XD 05/18 07:10 1 Sih-Han Fang v Orawan Paranang 1-4
卡塔爾公開賽 女子 05/01 19:00 - 薩比亞∙溫特爾 v Orawan Paranang View
卡塔爾公開賽 女子 05/01 17:00 1 佩特麗莎•索爾亞 v Orawan Paranang 3-0
卡塔爾公開賽 女子 04/30 16:00 - Orawan Paranang v 梁夏銀 View
卡塔爾公開賽 女子 04/30 14:30 1 Orawan Paranang v 田志希 0-3
Qatar Open XD 11/14 09:00 1 梁夏銀 v Orawan Paranang 4-0
Qatar Open XD 11/13 09:00 1 陳可 v Orawan Paranang 3-0
Czech Republic Extraleague 05/31 08:00 57 波琳娜•米哈伊洛娃 v Orawan Paranang 4-0
Qatar Open XD 05/30 09:00 1 Orawan Paranang v Shouq Abdulla 4-0
卡塔爾公開賽 女子 05/29 16:45 1 Orawan Paranang v Catia Martins 4-2
卡塔爾公開賽 女子 04/14 02:35 1 金頌一 v Orawan Paranang 3-1
Qatar Open XD 03/31 03:00 1 麥子詠 v Orawan Paranang 3-2
Qatar Open XD 03/30 10:25 1 Orawan Paranang v En Hui Tan 3-0
Qatar Open XD 03/30 07:15 1 Orawan Paranang v 普加•薩哈斯拉菩提 4-1