Amalie Magelund/Freja Ravn

丹麥公開賽 女雙 10/16 15:00 5 Amalie Magelund/Freja Ravn v Qing Chen Chen/賈一凡 0-2
荷蘭公開賽 女雙 10/10 17:10 4 艾卡特琳娜•波洛托娃/Alina Davletova v Amalie Magelund/Freja Ravn 2-1
荷蘭公開賽 女雙 10/09 15:35 5 奧爾加•莫羅佐娃/安娜斯塔西婭•阿克楚麗娜 v Amalie Magelund/Freja Ravn 1-2
波蘭國際賽 女雙 09/22 14:00 - 卡爾森艾瑪/Johanna Magnusson v Amalie Magelund/Freja Ravn 1-2
波蘭國際賽 女雙 09/22 10:00 2 Ashwini K. Bhat/希克哈•高塔姆 v Amalie Magelund/Freja Ravn 0-2
波蘭國際賽 女雙 09/21 16:30 3 克萊拉 Nistad/摩亞 Sjoo v Amalie Magelund/Freja Ravn 0-2
比利時國際賽 女雙 09/13 17:50 2 Amalie Magelund/Freja Ravn v 瑞秋•洪德裏奇/Kristen Tsai 0-2
比利時國際賽 女雙 09/13 09:00 3 Amalie Magelund/Freja Ravn v 卡爾森艾瑪/Johanna Magnusson 2-1
比利時國際賽 女雙 09/12 17:40 4 納迪亞 Fankhauser/艾麗絲 Tabeling v Amalie Magelund/Freja Ravn 0-2
世界錦標賽 女雙 08/21 16:10 5 Amalie Magelund/Freja Ravn v 李紹希/申升瓒 0-2
世界錦標賽 女雙 08/20 14:30 6 Amalie Magelund/Freja Ravn v 吳芷柔/Sin Ying Yuen 2-1
Denmark Int. WD 05/10 11:00 - Amalie Magelund/Freja Ravn v Saori Ozaki/Akane Watanabe 0-2
荷蘭國際賽 女雙 04/14 12:00 - 魯本 Jille/Alyssa Tirtosentono v Amalie Magelund/Freja Ravn 1-2
荷蘭國際賽 女雙 04/13 15:00 - 納迪亞 Fankhauser/艾麗絲 Tabeling v Amalie Magelund/Freja Ravn 1-2
荷蘭國際賽 女雙 04/13 09:35 - 克里斯汀•布希/阿馬利•舒爾茨 v Amalie Magelund/Freja Ravn View
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 03/13 10:30 5 Amalie Magelund/Freja Ravn v 張藝娜/鄭景銀 0-2
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 01/20 11:30 1 卡爾森艾瑪/Johanna Magnusson v Amalie Magelund/Freja Ravn 1-2
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 01/19 18:00 1 Amalie Magelund/Freja Ravn v 維馬拉•赫利奧/Margot Lambert 2-1
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 01/18 18:30 1 摩亞 Sjoo/蒂爾達 Sjoo v Amalie Magelund/Freja Ravn 0-2
全英公開賽 10/16 08:40 5 Amalie Magelund/Freja Ravn v 田中志保/米元小春 0-2
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 10/10 17:55 5 Emilie Lefel/Anne Tran v Amalie Magelund/Freja Ravn 2-0
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 09/29 10:00 1 克洛伊•比爾切/勞倫•史密斯 v Amalie Magelund/Freja Ravn 2-1
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 09/28 17:00 1 Amalie Magelund/Freja Ravn v 德爾菲娜 德爾呂/Lea Palermo 2-0
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 04/15 11:30 1 Ko Chi Chang/Chi Ya Cheng v Amalie Magelund/Freja Ravn 2-0
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 04/14 15:30 1 Flore Vandenhoucke/莉莎•賈克斯 v Amalie Magelund/Freja Ravn 0-2
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 04/14 09:30 1 Amalie Magelund/Freja Ravn v 卡爾森艾瑪/Johanna Magnusson 2-0
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 04/13 17:00 1 Amalie Magelund/Freja Ravn v Jessica Hopton/Evie Burbidge 2-1
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 03/30 19:00 3 Amalie Magelund/Freja Ravn v 賽琳娜•皮克/謝麗爾 Seinen 0-2
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 03/29 13:45 4 Kilasu Ostermeyer/艾麗絲 Tabeling v Amalie Magelund/Freja Ravn 1-2
吉拉爾迪拉國際賽 混雙 03/28 12:30 5 Amalie Magelund/Freja Ravn v Kuhoo Garg/Ningshi Block Hazarika 2-0