CD新奇馬爾瓦坎 1-1 Ocelotes de la UNACH 2019-02-15 21:00

天氣: 良好 場地: 良好

CD新奇馬爾瓦坎   Ocelotes de la UNACH
1 進球 1
4 角球 6
4 Corners (Half) 2
2 黃牌 1
0 黃紅牌 0
0 紅牌 0
0 判罰 0
118 安全區域 100
1 傷停 1
3 換人 3
106 106
進攻
136 136
76 76
危險進攻
96 96
4 4
射正球門
2 2
7 7
射偏球門
11 11
CD新奇馬爾瓦坎   Ocelotes de la UNACH
1 進球 0
4 角球 2
0 黃牌 0
0 紅牌 0
0 判罰 0
1 換人 0
57 57
進攻
61 61
50 50
危險進攻
39 39
4 4
射正球門
1 1
5 5
射偏球門
3 3

Prematch Analytics

- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
主隊 0.80 1.20 0.80 2.20 4.00
客隊 1.20 1.60 0.00 0.40 3.00
Total 2.00 2.80 0.80 2.60 7.00
- Avg. Half Goals Avg. Goals Avg. Half Losts Avg. Losts Avg. Corners
主隊 0.70 1.20 0.60 2.00 3.60
客隊 0.80 1.50 0.00 0.50 4.50
Total 1.50 2.70 0.60 2.50 8.10

Pts

H F
1 1
0 1

事件

 • 2' - 第1角球 - CD新奇马尔瓦坎
 • 15' - 第1个进球 - (CD新奇马尔瓦坎) -
 • 16' - 第2角球 - CD新奇马尔瓦坎
 • 28' - 第3角球 - CD新奇马尔瓦坎
 • 28' - 首先达到3个角球 - CD新奇马尔瓦坎
 • 30' - 第4角球 - CD新奇马尔瓦坎
 • 44' - 第5角球 - Ocelotes de la UNACH
 • 45' - 第6角球 - Ocelotes de la UNACH
 • 最后时刻得分 上半场 1-0
 • 49' - 第7角球 - Ocelotes de la UNACH
 • 51' - 第2个进球 - (Ocelotes de la UNACH) -
 • 59' - 第8角球 - Ocelotes de la UNACH
 • 69' - 第1张黄牌 - (Ocelotes de la UNACH)
 • 72' - 第9角球 - Ocelotes de la UNACH
 • 72' - 首先达到5个角球 - Ocelotes de la UNACH
 • 73' - 第2张黄牌 - (CD新奇马尔瓦坎)
 • 82' - 第3张黄牌 - (CD新奇马尔瓦坎)
 • 88' - 第10角球 - Ocelotes de la UNACH
 • 最后时刻得分 全场 1-1