EHC 弗雷堡 5-0 Eispiraten Crimmitschau 2019-12-28 18:30

Stadium: Franz Siegel Stadion : 32

EHC 弗雷堡 EHC 弗雷堡   Eispiraten Crimmitschau Eispiraten Crimmitschau
Pts
射門
判罰
以少打多進球
-

Pts

1 2 3 F
1 3 1 5
0 0 0 0