Pts

1 2 3 4
Sergey Myagkov 10 11 5 8
Tyinchtyik Turabekov 12 6 11 11

事件

 • 赛局1首先获得3 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局1首先获得5 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局1首先获得7 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局1首先获得9 - Tyinchtyik Turabekov
 • 第1局 - Tyinchtyik Turabekov以10-12获胜
 • 第1局后得分 - 10-12
 • 赛局2首先获得3 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局2首先获得5 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局2首先获得7 - Sergey Myagkov
 • 赛局2首先获得9 - Sergey Myagkov
 • 第2局 - Sergey Myagkov以11-6获胜
 • 第2局后得分 - 11-6
 • 赛局3首先获得3 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局3首先获得5 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局3首先获得7 - Tyinchtyik Turabekov
 • 赛局3首先获得9 - Tyinchtyik Turabekov
 • 第3局 - Tyinchtyik Turabekov以5-11获胜
 • 第3局后得分 - 5-11
 • 赛局4首先获得3 - Sergey Myagkov
 • 赛局4首先获得5 - Sergey Myagkov
 • 赛局4首先获得7 - Sergey Myagkov
 • 赛局4首先获得9 - Tyinchtyik Turabekov
 • 第4局 - Tyinchtyik Turabekov以8-11获胜
 • 第4局后得分 - 8-11