Reaktivnyye Bizony Reaktivnyye Bizony   Snezhnyye Medvedi Snezhnyye Medvedi
6 Pts 8
射門
判罰
以少打多進球
-

Pts

1 2 3 F
2 2 2 6
3 2 3 8

事件

 • 进球1 - Snezhnyye Medvedi -
 • 进球2 - Snezhnyye Medvedi -
 • 首先获得2 - Snezhnyye Medvedi
 • 进球3 - Snezhnyye Medvedi -
 • 首先获得3 - Snezhnyye Medvedi
 • 进球4 - Reaktivnyye Bizony -
 • 进球5 - Reaktivnyye Bizony -
 • 第一阶段后得分 - 2-3
 • 进球6 - Snezhnyye Medvedi -
 • 首先获得4 - Snezhnyye Medvedi
 • 进球7 - Reaktivnyye Bizony -
 • 进球8 - Reaktivnyye Bizony -
 • 进球9 - Snezhnyye Medvedi -
 • 首先获得5 - Snezhnyye Medvedi
 • 第二阶段后得分 - 4-5
 • 进球10 - Reaktivnyye Bizony -
 • 进球11 - Reaktivnyye Bizony -
 • 进球12 - Snezhnyye Medvedi -
 • 进球13 - Snezhnyye Medvedi -
 • 进球14 - Snezhnyye Medvedi -
 • 第三阶段后得分 - 6-8