Chernyye Grifony Chernyye Grifony   Reaktivnyye Bizony Reaktivnyye Bizony
0 Pts 0
射門
判罰
以少打多進球
-

Pts

1 2 3 F AP
1 3 4 8 9
3 4 1 8 8

事件

 • 进球1 - Reaktivnyye Bizony -
 • 进球2 - Reaktivnyye Bizony -
 • 首先获得2 - Reaktivnyye Bizony
 • 进球3 - Chernyye Grifony -
 • 进球4 - Reaktivnyye Bizony -
 • 首先获得3 - Reaktivnyye Bizony
 • 第一阶段后得分 - 1-3
 • 进球5 - Chernyye Grifony -
 • 进球6 - Reaktivnyye Bizony -
 • 首先获得4 - Reaktivnyye Bizony
 • 进球7 - Reaktivnyye Bizony -
 • 首先获得5 - Reaktivnyye Bizony
 • 进球8 - Chernyye Grifony -
 • 进球9 - Reaktivnyye Bizony -
 • 进球10 - Reaktivnyye Bizony -
 • 进球11 - Chernyye Grifony -
 • 第二阶段后得分 - 4-7
 • 进球12 - Reaktivnyye Bizony -
 • 进球13 - Chernyye Grifony -
 • 进球14 - Chernyye Grifony -
 • 进球15 - Chernyye Grifony -
 • 进球16 - Chernyye Grifony -
 • 第三阶段后得分 - 8-8
 • 加时后得分 - 8-8
 • 点球对决1 - Reaktivnyye Bizony - 罚失
 • 点球对决1 - Chernyye Grifony - 罚失
 • 点球对决2 - Reaktivnyye Bizony - 罚失
 • 点球对决2 - Chernyye Grifony - 罚失
 • 点球对决3 - Reaktivnyye Bizony - 罚失