Pts

1 2 3 4
Roman Konkulovskyi 6 11 11 9
Volodymyr Kaidakov 11 13 2 11