ALAF 3-2 Assoeva 2018-06-18 23:12

1 2 F
3 0 3
0 2 2

事件

 • 上半场 - 15' - 第1个进球 - (ALAF)
 • 第1半场 - 首先获得2个进球 - ALAF
 • 上半场 - 15' - 第2个进球 - (ALAF)
 • 第1半场 - 首先获得3个进球 - ALAF
 • 首先获得3个进球 - ALAF
 • 上半场 - 20' - 第3个进球 - (ALAF)
 • 3-0: 上半场得分
 • 下半场
 • 下半场 - 3' - 第4个进球 - (Assoeva)
 • 第2半场 - 首先获得2个进球 - Assoeva
 • 下半场 - 3' - 第5个进球 - (Assoeva)
 • 3-2: Second Half Score