Pts

1 2 3 4
Bogdan Grebenyuk 11 3 11 8
Dmitri Razinkov 13 11 8 11

事件

 • 赛局1首先获得3 - Bogdan Grebenyuk
 • 赛局1首先获得5 - Bogdan Grebenyuk
 • 赛局1首先获得7 - Bogdan Grebenyuk
 • 赛局1首先获得9 - Bogdan Grebenyuk
 • 第1局 - Dmitri Razinkov以11-13获胜
 • 11-13: 第1局得分
 • 赛局2首先获得3 - Dmitri Razinkov
 • 赛局2首先获得5 - Dmitri Razinkov
 • 赛局2首先获得7 - Dmitri Razinkov
 • 赛局2首先获得9 - Dmitri Razinkov
 • 第2局 - Dmitri Razinkov以3-11获胜
 • 3-11: 第2局得分
 • 赛局3首先获得3 - Bogdan Grebenyuk
 • 赛局3首先获得5 - Bogdan Grebenyuk
 • 赛局3首先获得7 - Bogdan Grebenyuk
 • 赛局3首先获得9 - Bogdan Grebenyuk
 • 第3局 - Bogdan Grebenyuk以11-8获胜
 • 11-8: 第3局得分
 • 赛局4首先获得3 - Bogdan Grebenyuk
 • 赛局4首先获得5 - Dmitri Razinkov
 • 赛局4首先获得7 - Bogdan Grebenyuk
 • 赛局4首先获得9 - Dmitri Razinkov
 • 第4局 - Dmitri Razinkov以8-11获胜
 • 8-11: 第4局得分