Nandor Ecseki

德國Tischtennis聯賽 05/29 14:24 Nandor Ecseki v 利文•馬丁內斯 11-9
保加利亞公開賽 04/28 16:25 克裏斯蒂安•普萊泰亞 v Nandor Ecseki 2-3
挑戰賽 奧克森豪森 04/04 13:15 弗朗尼 Kojic v Nandor Ecseki 3-0
挑戰賽 奧克森豪森 04/04 10:20 Nandor Ecseki v 胡裏安 Indeherberg 2-3
挑戰賽 奧克森豪森 04/04 07:00 Nandor Ecseki v 維托爾•艾什 0-3
挑戰賽 奧克森豪森 04/03 18:00 Nandor Ecseki v 阿明 Miralmasi 3-2
挑戰賽 奧克森豪森 04/03 15:20 Petr 戴維 v Nandor Ecseki 2-3
挑戰賽 奧克森豪森 04/03 11:50 弗朗尼 Kojic v Nandor Ecseki 0-3
挑戰賽 奧克森豪森 04/03 09:50 Nandor Ecseki v 米哈爾•卡德爾切克 3-0
挑戰賽 奧克森豪森 04/03 07:50 Nandor Ecseki v 卡洛斯•阿西拉 3-2
挑戰賽 奧克森豪森 03/28 12:35 Nandor Ecseki v 亞歷山大卡拉卡舍維奇 0-3
挑戰賽 奧克森豪森 03/28 12:23 亞力克斯桑德•卡拉卡舍維奇 v Nandor Ecseki 11-4
挑戰賽 奧克森豪森 03/28 07:40 Nandor Ecseki v 弗郎提塞克∙普拉采克 3-1
挑戰賽 奧克森豪森 03/27 18:40 Nandor Ecseki v 帕維爾•普拉托諾夫 0-3
挑戰賽 奧克森豪森 03/27 17:20 Nandor Ecseki v Valerij 拉科夫 3-1
挑戰賽 奧克森豪森 03/27 11:50 Nandor Ecseki v 弗洛裏安•布盧姆 3-1
挑戰賽 奧克森豪森 03/27 09:10 Nandor Ecseki v 安德魯 巴格裏 2-3
挑戰賽 奧克森豪森 03/27 06:30 Nandor Ecseki v Josip 胡茲克 3-1
德國Tischtennis聯賽 03/07 18:20 Nandor Ecseki v 托拜厄斯•拉斯馬森 5-10
挑戰賽 奧克森豪森 02/14 14:57 Nandor Ecseki v 弗朗尼 Kojic 4-9
挑戰賽 奧克森豪森 02/14 13:30 安托尼•加夫拉斯 v Nandor Ecseki 8-11
挑戰賽 奧克森豪森 02/14 12:40 Nandor Ecseki v 埃里克•喬蒂 10-8
挑戰賽 奧克森豪森 02/14 09:52 Nandor Ecseki v 安托尼•加夫拉斯 12-14
挑戰賽 奧克森豪森 02/13 20:53 Nandor Ecseki v Petr 戴維 10-9
挑戰賽 奧克森豪森 02/13 16:11 Nandor Ecseki v 弗朗尼 Kojic 9-10
挑戰賽 奧克森豪森 02/13 13:22 Nandor Ecseki v 丹尼爾•基斯 10-8
挑戰賽 奧克森豪森 02/13 10:00 雷赫爾∙迪米特 v Nandor Ecseki 10-8
挑戰賽 奧克森豪森 02/13 08:04 Nandor Ecseki v 羅穆阿爾多•曼納 10-5
保加利亞公開賽 02/03 13:21 Nandor Ecseki v Vladimir Sidorenko 11-8
保加利亞公開賽 01/18 10:48 Nandor Ecseki v 沙拉斯∙阿昌塔 7-11