結果

伊拉克超級聯賽 01/15 15:00 - Al Shurtah v Al卡拉巴 L 53-56
伊拉克超級聯賽 01/12 15:00 - Al Shurtah v Degla Al Jameaa W 95-87
伊拉克超級聯賽 01/06 13:00 - Al Shurtah v Al Hashd L 78-82
伊拉克超級聯賽 01/03 15:00 - Al Shurtah v 阿爾 迪法 阿爾賈維 W 84-82
伊拉克超級聯賽 01/01 15:00 - Al Shurtah v Al 卡爾赫 W 101-90
伊拉克超級聯賽 12/24 13:00 - Al Shurtah v Al Tadamoun W 116-79
伊拉克超級聯賽 12/22 15:00 - Al Shurtah v 阿爾希拉爾 W 123-93
伊拉克超級聯賽 11/24 13:00 - Al卡拉巴 v Al Shurtah W 86-103
伊拉克超級聯賽 11/21 13:00 - Al Shurtah v Naft Al Shamal W 111-77
伊拉克超級聯賽 11/18 15:00 - Al Shurtah v Ghaz Al Shamal W 98-90
伊拉克超級聯賽 11/16 13:00 - Al Shurtah v Zakho W 90-78
伊拉克超級聯賽 11/13 15:00 - 納弗特 v Al Shurtah L 102-97