Kharkivski Sokoly

烏克蘭FBU超級聯賽 04/17 10:00 - 科基米克 Yuzhny v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 04/15 10:00 - Odessa v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 04/04 10:00 - Kharkivski Sokoly v 迪尼普 - View
烏克蘭FBU超級聯賽 03/29 10:00 - Kharkivski Sokoly v MBC 米高萊夫 - View
烏克蘭FBU超級聯賽 03/22 11:00 - Zaporizhya v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 03/20 11:00 - SK Prometey v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 03/08 11:00 - Kharkivski Sokoly v 基辅Basket - View
烏克蘭FBU超級聯賽 03/06 11:00 - Kharkivski Sokoly v 利馬帕 - View
烏克蘭FBU超級聯賽 03/01 11:00 - Kharkivski Sokoly v 科基米克 Yuzhny - View
烏克蘭FBU超級聯賽 02/28 11:00 - Kharkivski Sokoly v Odessa - View
烏克蘭FBU超級聯賽 02/15 11:00 - 迪尼普 v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 02/06 11:00 - MBC 米高萊夫 v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 01/24 11:00 - Kharkivski Sokoly v Zaporizhya - View
烏克蘭FBU超級聯賽 01/22 11:00 - Kharkivski Sokoly v SK Prometey - View
烏克蘭FBU超級聯賽 01/18 11:00 - 基辅Basket v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 01/16 11:00 - 利馬帕 v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 01/11 11:00 - Odessa v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 01/09 11:00 - 科基米克 Yuzhny v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 01/05 11:00 - Kharkivski Sokoly v 迪尼普 - View
烏克蘭FBU超級聯賽 12/13 11:00 - Kharkivski Sokoly v MBC 米高萊夫 - View
烏克蘭FBU超級聯賽 12/08 11:00 - Zaporizhya v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 12/06 11:00 - SK Prometey v Kharkivski Sokoly - View
烏克蘭FBU超級聯賽 12/01 11:00 - Kharkivski Sokoly v 利馬帕 - View
烏克蘭FBU超級聯賽 11/29 11:00 - Kharkivski Sokoly v 基辅Basket - View
烏克蘭FBU超級聯賽 11/10 11:00 - Kharkivski Sokoly v Odessa - View
烏克蘭FBU超級聯賽 11/08 11:00 - Kharkivski Sokoly v 科基米克 Yuzhny - View
烏克蘭FBU超級聯賽 10/17 16:00 - [9] MBC 米高萊夫 v Kharkivski Sokoly [7] L 74-73
烏克蘭FBU超級聯賽 10/11 16:00 - [6] Kharkivski Sokoly v SK Prometey [4] L 70-81
烏克蘭FBU超級聯賽 10/09 16:00 - [5] Kharkivski Sokoly v 扎波羅熱 [3] L 86-90
烏克蘭FBU超級聯賽 10/06 12:00 - 基辅Basket v Kharkivski Sokoly L 79-71